Onni-palvelumalli

Onni-palvelumallilla tuotamme kiinteähintaisia kirjanpito-, taloushallinto- ja talouspäällikköpalveluita.

Onni
Kirjanpito

Tehtävämme:

 • Tallennamme ja luokittelemme päivittäiset tulot ja kulut
 • Lähetämme asiakaslaskut ja kirjaamme vastaanotetut maksut
 • Teemme pankkien täsmäytykset kuukausittain
 • Luomme kirjanpidon valmiiksi
 • Suoritamme palkanlaskennan
 • Valmistelemme tilit tilintarkastajalle
 • Toimitamme vuoden lopun talous- ja veroasiakirjat yrittäjälle

Onni
Taloushallinto

Kirjanpidon lisäksi:

 • Kehittämme yrityksen taloushallinnon prosesseja
 • Analysoimme toiminnan kustannuksia
 • Neuvomme yrittäjää taloudellisissa päätöksenteoissa
 • Tarkastelemme ja analysoimme tilinpäätöstä
 • Arvioimme taloudellista tilaa ja teenne taloudellisia ennusteita
 • Suorittamme auditointeja
 • Teemme veroilmoitukset, suoritamme verosuunnittelua ja annamme veroneuvontaa

Onni
Talouspäällikkö

Taloushallinnon lisäksi:

 • Toteutamme yhdessä yrityksen johdon kanssa kaikkia yrityksen prosesseja
 • Kustannusten syvempää analysointia ja kehitysehdotuksia
 • Olemme mukana taloudellisessa päätöksenteossa
 • Avamme hallitukselle ja johdolle tilinpäätöksen lukuja ja ehdotamme toimenpiteitä
 • Kehitämme palkkahallinnon prosesseja sekä teemme kehitysehdotuksia
 • Teemme yhteistyötä kirjanpidon ja tilintarkastajan kanssa parhaan lopputuloksen saamiseksi
 • Analysoimme tilinpäätöksen yhdessä yrityksen johdon kanssa

Kirjanpito

Vastuualueisiimme kuuluu päivittäisten tulosten ja kulujen tarkka tallentaminen, asiakaslaskutus sekä vastaanotettujen maksujen kirjaaminen. Suoritamme kuukausittaiset pankkitilitykset ja huolehdimme kirjanpidon valmistelusta, mukaan lukien tuloslaskelmat ja taseet.

Toimimme myös palkanlaskennan parissa varmistaen oikeat ja ajoissa maksetut palkat sekä lakisääteisten velvoitteiden täyttymisen. Valmistelemme tarvittavat asiakirjat tilintarkastusta varten ja toimitamme vuoden lopun talous- ja veroasiakirjat yrittäjälle. Näin varmistamme yrityksen taloushallinnon sujuvuuden ja noudattamisen.

Taloushallinto

Kirjanpidon lisäksi tehtäviimme kuuluu yrityksen taloushallinnon prosessien jatkuva kehittäminen. Tämä sisältää systemaattisen arvioinnin ja mahdollisten parannusten tunnistamisen liiketoiminnan talousprosesseissa. Analysoimme myös tarkasti toiminnan kustannuksia varmistaaksemme tehokkaan resurssien käytön.

Olemme aktiivisesti mukana yrittäjän taloudellisessa päätöksenteossa, tarjoten neuvontaa ja tukea. Tarkastelemme ja analysoimme tilinpäätöstä syvällisesti, arvioiden yrityksen taloudellista tilaa ja laadimme taloudellisia ennusteita tulevaisuuden suunnittelua varten.

Auditoinnit ovat osa palveluvalikoimaamme, ja varmistamme, että kaikki taloudelliset prosessit noudattavat sovellettavia standardeja ja säädöksiä. Lisäksi hoidamme veroilmoitukset, suoritamme verosuunnittelua ja tarjoamme laadukasta veroneuvontaa. Tämä kaikki tähtää yrityksen taloudellisen terveyden ja kestävyyden vahvistamiseen.

Talouspäällikkö

Talouspäällikköpalvelulla laajennamme vastuualueitamme toimimalla tiiviisti yhdessä yrityksen johdon kanssa toteuttaaksemme kaikkia liiketoiminnan prosesseja. Keskitymme syvälliseen kustannusanalyysiin tarjoten samalla kehitysehdotuksia prosessien tehostamiseksi.

Olemme mukana taloudellisessa päätöksenteossa, tarjoten neuvontaa ja avustusta päätösten tekemisessä. Osallistumme hallituksen ja johdon kokouksiin, avaamme tilinpäätöksen lukuja ja ehdotamme toimenpiteitä liiketoiminnan parantamiseksi.

Palkkahallinnon osalta kehitämme prosesseja ja tarjoamme kehitysehdotuksia varmistaaksemme sujuvan henkilöstöhallinnon. Tehokas yhteistyö kirjanpidon ja tilintarkastajan kanssa on keskeistä parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Analysoimme tilinpäätöksen yhdessä yrityksen johdon kanssa, mikä auttaa hahmottamaan yrityksen taloudellisen tilanteen kokonaisvaltaisesti. Näin varmistamme, että olemme vahvasti mukana yrityksen kehityksessä ja menestyksessä.